#malayalambgm

Posts tagged on #malayalambgm

Top Posts Recent Posts

Top Posts

Attitude attitude 😎🤙
Disclaimer..
© credit owned by respective content [ please contact for credit issues Dm @shadow__beatz ]

ᴅᴏᴡɴʟᴏᴀᴅ ᴜꜱᴇ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴀᴠᴇ ᴀᴩᴩ
___________________________
ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ɴᴏᴛ useᴅ ꜰᴏʀ ɪʟʟᴇɢᴀʟ ꜱʜᴀʀɪɴɢ ᴏʀ ᴩʀᴏꜰɪᴛ ᴍᴀᴋɪɴɢ
ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ᴩᴜʀᴇʟy ꜰᴀɴ-ᴍᴀᴅᴇ,ᴏꜰ ᴀɴy ᴩʀᴏʙʟᴇᴍ ᴩʟᴇᴀꜱᴇ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ @shadowbeatz48@gmail.com. ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴡɪʟʟ ɪᴍᴍᴇᴅɪᴀᴛᴇʟy ʀᴇᴍᴏᴠᴇᴅ.ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ꜱᴇɴᴛ a ꜱᴛʀɪᴋᴇ
ᴛʜᴀɴᴋ yᴏᴜ..🤗🙏
➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡
Stay tuned for more videos 💕
FOLLOW 🤗👇 @shadow__beatz

@shadow__beatz

FOLLOW & SUPPORT 💝
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#justkudla #keralagram
#malayalambgm
#love #bgm #keralam
#nammakudla
#kudla #mallubgm
#kudla
#shadowbeatzofficial.

Attitude attitude 😎🤙 Disclaimer.. © credit owned by respective content [ please contact for credit issues Dm @shadow__beatz ] ᴅᴏᴡɴʟᴏᴀᴅ ᴜꜱᴇ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴀᴠᴇ ᴀᴩᴩ ___________________________ ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ɴᴏᴛ useᴅ ꜰᴏʀ ɪʟʟᴇɢᴀʟ ꜱʜᴀʀɪɴɢ ᴏʀ ᴩʀᴏꜰɪᴛ ᴍᴀᴋɪɴɢ ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ᴩᴜʀᴇʟy ꜰᴀɴ-ᴍᴀᴅᴇ,ᴏꜰ ᴀɴy ᴩʀᴏʙʟᴇᴍ ᴩʟᴇᴀꜱᴇ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ @shadowbeatz 48@gmail.com.  ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴡɪʟʟ ɪᴍᴍᴇᴅɪᴀᴛᴇʟy ʀᴇᴍᴏᴠᴇᴅ.ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ꜱᴇɴᴛ a ꜱᴛʀɪᴋᴇ ᴛʜᴀɴᴋ yᴏᴜ..🤗🙏 ➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡ Stay tuned for more videos 💕 FOLLOW 🤗👇 @shadow__beatz @shadow__beatz FOLLOW & SUPPORT 💝 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #justkudla #keralagram #malayalambgm #love #bgm #keralam #nammakudla #kudla #mallubgm #kudla #shadowbeatzofficial ...

【Copyright Reserved by the Respective Owner】
മേലേവിണ്ണിൻ മുറ്റത്താരേ
വെള്ളിത്തിങ്കൾ ദീപം വെച്ചു
ആടിപ്പാടും മേടക്കാറ്റോ രാവോ
ഓട്ടുരുളി കുമ്പിൾ കുത്തി
കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങൾ
മിന്നാമിന്നി പൂവായ്‌ കോർത്തതാരോ
ചിറ്റും ചിലമ്പൊലിയുമായ്‌ ചുറ്റിവരും പീലിതെന്നൽ
സന്ധ്യാനാമം ചൊല്ലി കേൾക്കും നേരം
Lyrics - #GireeshPuthenchery
Music - #Vidyasagar 
Artist - #KSChithra 
Movie -#EzhupunnaTharakan (1999)
#Mammootty #NamrataShirodkar
#Jagadish #Madhu
#MalayalamNonstalgic  #MalayalamMovie #malayalamsongs #MalayalamEvergreen
#MalayalamNonstalgic #malayalamsongs #MalayalamOldsongs #MalluHits #Keralite #MalayalamMovie #MalayalamEvergreen #MalayalamMovie #malayalambgm #malayalasangeetham #oldmalayalamsongs
#oldsong #oldmalayalam

Follow @musicstore99 
Follow @firstlook99
___________________
Full Song hear only Music Stream Site's and Official YouTube Channel.

【Copyright Reserved by the Respective Owner】 മേലേവിണ്ണിൻ മുറ്റത്താരേ വെള്ളിത്തിങ്കൾ ദീപം വെച്ചു ആടിപ്പാടും മേടക്കാറ്റോ രാവോ ഓട്ടുരുളി കുമ്പിൾ കുത്തി കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നാമിന്നി പൂവായ്‌ കോർത്തതാരോ ചിറ്റും ചിലമ്പൊലിയുമായ്‌ ചുറ്റിവരും പീലിതെന്നൽ സന്ധ്യാനാമം ചൊല്ലി കേൾക്കും നേരം Lyrics - #GireeshPuthenchery Music - #Vidyasagar Artist - #KSChithra Movie -#EzhupunnaTharakan (1999) #Mammootty #NamrataShirodkar #Jagadish #Madhu #MalayalamNonstalgic #MalayalamMovie #malayalamsongs #MalayalamEvergreen #MalayalamNonstalgic #malayalamsongs #MalayalamOldsongs #MalluHits #Keralite #MalayalamMovie #MalayalamEvergreen #MalayalamMovie #malayalambgm #malayalasangeetham #oldmalayalamsongs #oldsong #oldmalayalam Follow @musicstore 99 Follow @firstlook 99 ___________________ Full Song hear only Music Stream Site's and Official YouTube Channel ...

First sight 😄
Disclaimer..
© credit owned by respective content [ please contact for credit issues Dm @shadow__beatz ]

ᴅᴏᴡɴʟᴏᴀᴅ ᴜꜱᴇ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴀᴠᴇ ᴀᴩᴩ
___________________________
ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ɴᴏᴛ useᴅ ꜰᴏʀ ɪʟʟᴇɢᴀʟ ꜱʜᴀʀɪɴɢ ᴏʀ ᴩʀᴏꜰɪᴛ ᴍᴀᴋɪɴɢ
ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ᴩᴜʀᴇʟy ꜰᴀɴ-ᴍᴀᴅᴇ,ᴏꜰ ᴀɴy ᴩʀᴏʙʟᴇᴍ ᴩʟᴇᴀꜱᴇ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ @shadowbeatz48@gmail.com. ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴡɪʟʟ ɪᴍᴍᴇᴅɪᴀᴛᴇʟy ʀᴇᴍᴏᴠᴇᴅ.ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ꜱᴇɴᴛ a ꜱᴛʀɪᴋᴇ
ᴛʜᴀɴᴋ yᴏᴜ..🤗🙏
➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡
Stay tuned for more videos 💕
FOLLOW 🤗👇 @shadow__beatz

@shadow__beatz

FOLLOW & SUPPORT 💝
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#justkudla #keralagram
#malayalambgm
#love #bgm #keralam
#nammakudla
#kudla #mallubgm
#kudla
#shadowbeatzofficial.

First sight 😄 Disclaimer.. © credit owned by respective content [ please contact for credit issues Dm @shadow__beatz ] ᴅᴏᴡɴʟᴏᴀᴅ ᴜꜱᴇ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴀᴠᴇ ᴀᴩᴩ ___________________________ ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ɴᴏᴛ useᴅ ꜰᴏʀ ɪʟʟᴇɢᴀʟ ꜱʜᴀʀɪɴɢ ᴏʀ ᴩʀᴏꜰɪᴛ ᴍᴀᴋɪɴɢ ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ᴩᴜʀᴇʟy ꜰᴀɴ-ᴍᴀᴅᴇ,ᴏꜰ ᴀɴy ᴩʀᴏʙʟᴇᴍ ᴩʟᴇᴀꜱᴇ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ @shadowbeatz 48@gmail.com.  ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴡɪʟʟ ɪᴍᴍᴇᴅɪᴀᴛᴇʟy ʀᴇᴍᴏᴠᴇᴅ.ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ꜱᴇɴᴛ a ꜱᴛʀɪᴋᴇ ᴛʜᴀɴᴋ yᴏᴜ..🤗🙏 ➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡ Stay tuned for more videos 💕 FOLLOW 🤗👇 @shadow__beatz @shadow__beatz FOLLOW & SUPPORT 💝 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #justkudla #keralagram #malayalambgm #love #bgm #keralam #nammakudla #kudla #mallubgm #kudla #shadowbeatzofficial ...

Sister & brother.. ❤(tag her)
Disclaimer..
© credit owned by respective content [ please contact for credit issues Dm @shadow__beatz ]

ᴅᴏᴡɴʟᴏᴀᴅ ᴜꜱᴇ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴀᴠᴇ ᴀᴩᴩ
___________________________
ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ɴᴏᴛ useᴅ ꜰᴏʀ ɪʟʟᴇɢᴀʟ ꜱʜᴀʀɪɴɢ ᴏʀ ᴩʀᴏꜰɪᴛ ᴍᴀᴋɪɴɢ
ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ᴩᴜʀᴇʟy ꜰᴀɴ-ᴍᴀᴅᴇ,ᴏꜰ ᴀɴy ᴩʀᴏʙʟᴇᴍ ᴩʟᴇᴀꜱᴇ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ @shadowbeatz48@gmail.com. ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴡɪʟʟ ɪᴍᴍᴇᴅɪᴀᴛᴇʟy ʀᴇᴍᴏᴠᴇᴅ.ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ꜱᴇɴᴛ a ꜱᴛʀɪᴋᴇ
ᴛʜᴀɴᴋ yᴏᴜ..🤗🙏
➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡
Stay tuned for more videos 💕
FOLLOW 🤗👇 @shadow__beatz

@shadow__beatz

FOLLOW & SUPPORT 💝
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#justkudla #keralagram
#malayalambgm
#love #bgm #keralam
#nammakudla
#kudla #mallubgm
#kudla
#shadowbeatzofficial.

Sister & brother.. ❤(tag her) Disclaimer.. © credit owned by respective content [ please contact for credit issues Dm @shadow__beatz ] ᴅᴏᴡɴʟᴏᴀᴅ ᴜꜱᴇ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴀᴠᴇ ᴀᴩᴩ ___________________________ ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ɴᴏᴛ useᴅ ꜰᴏʀ ɪʟʟᴇɢᴀʟ ꜱʜᴀʀɪɴɢ ᴏʀ ᴩʀᴏꜰɪᴛ ᴍᴀᴋɪɴɢ ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱ ᴩᴜʀᴇʟy ꜰᴀɴ-ᴍᴀᴅᴇ,ᴏꜰ ᴀɴy ᴩʀᴏʙʟᴇᴍ ᴩʟᴇᴀꜱᴇ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ @shadowbeatz 48@gmail.com.  ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴡɪʟʟ ɪᴍᴍᴇᴅɪᴀᴛᴇʟy ʀᴇᴍᴏᴠᴇᴅ.ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ꜱᴇɴᴛ a ꜱᴛʀɪᴋᴇ ᴛʜᴀɴᴋ yᴏᴜ..🤗🙏 ➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡ Stay tuned for more videos 💕 FOLLOW 🤗👇 @shadow__beatz @shadow__beatz FOLLOW & SUPPORT 💝 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #justkudla #keralagram #malayalambgm #love #bgm #keralam #nammakudla #kudla #mallubgm #kudla #shadowbeatzofficial ...

Most Recent

❤️❤️ follow chyan marakale. @status_media_collection 👈 🎧 #statusmedia
⚪🎵#statuscollections ▶️#statusupdate 🎵#missyou ❤️#love ➡️#couplegoals ⬛#malayali_vibes ⬛#malayalamcinema 🎧➡️#malayalamstatusvideos 🎧▶️#malayalamsong ➡️#malayalam ➡️#malayalamactress🖤 ▶️#malayalamsong 🔘#malayalambgm 🎧#kerala ⭕#thiruvananthapuram ▶️#kollam 🔘#pathanamthitta 🎧🎧🔘#alapuzha🍃🌴 ➡️#kottayam ⭕#achayan ❤️#kochi ▶️#malapuram 🔘#lalettan ⬅️#mammukka ◼️#dileepettan ⭕#chakochan ⭕#jayaram🔳 🔳#tovinothomas😍❤️ 🔘#dulqersalman ▶️#shalin .
.
.
⭕ Tag your friends and  Support needed
.
⭕ Page follow chyyan marakale
.
.
⭕@mollywood_music ⭕@whatsapp_status_media 🔘@rapid_bgm ⭕@bgm_midhun 🔘@bgmworldmedia ⭕@bgm.braanthan 🔘@black_bgm__ ⭕@psycho___bgm 🔘@pacha_beatz ⭕@k_u_r_u_m_b_a_n_media.

❤️❤️ follow chyan marakale. @status_media_collection 👈 🎧 #statusmedia ⚪🎵#statuscollections ▶️#statusupdate 🎵#missyou ❤️#love ➡️#couplegoals#malayali_vibes#malayalamcinema 🎧➡️#malayalamstatusvideos 🎧▶️#malayalamsong ➡️#malayalam ➡️#malayalamactress 🖤 ▶️#malayalamsong 🔘#malayalambgm 🎧#kerala#thiruvananthapuram ▶️#kollam 🔘#pathanamthitta 🎧🎧🔘#alapuzha 🍃🌴 ➡️#kottayam#achayan ❤️#kochi ▶️#malapuram 🔘#lalettan ⬅️#mammukka ◼️#dileepettan#chakochan#jayaram 🔳 🔳#tovinothomas 😍❤️ 🔘#dulqersalman ▶️#shalin . . . ⭕ Tag your friends and Support needed . ⭕ Page follow chyyan marakale . . ⭕@mollywood_music@whatsapp_status_media 🔘@rapid_bgm@bgm_midhun 🔘@bgmworldmedia@bgm.braanthan 🔘@black_bgm__@psycho___bgm 🔘@pacha_beatz@k_u_r_u_m_b_a_n_media ...